Witamy wszystkich na naszej stronie! 20 listopada 2018. imieniny: Edyta, Edmund, Anatol
   × strona główna
° Zasady i warunki realizacji projektów
° Realizacja projektów 2011/2012
° Projekty 2012/2013
° Realizacja projektów 2012/2013
° Realizacja projektów 2013/2014
° Projekty 2014/2015
° Realizacja projektów 2015/2016
sławni ludzie z naszej gminy
  

Zespół Oświatowy
w Stoczku Łukowskim
tel. +48 25 797-01-62
szkola@stoczek-lukowski.pl
Projekty edukacyjne
Począwszy roku szkolnego 2010/2011 gimnazjaliści, którzy realizują nową podstawę programową, będą musieli przygotować, a następnie zaprezentować projekt edukacyjny (w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek ten będzie dotyczył uczniów klas I i II). Projekt edukacyjny będzie realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela, a jego temat może dotyczyć wybranych treści przedmiotowych lub wykraczać poza wymagania zawarte w podstawie programowej.

Projekt edukacyjny to jedna z aktywizujących metod nauczania, która stawia na wspólne działanie nauczycieli i uczniów i może być zastosowana do realizacji każdego przedmiotu. Zdaniem resortu zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod, sprzyja osiąganiu wysokich efektów uczenia się, rozwija samodzielność w podejmowaniu decyzji, zwiększa motywację uczniów, a także uczy dobrej organizacji pracy.

Uczniowie będą realizować projekt pod opieką nauczyciela, przechodząc kolejno przez następujące etapy:

  • wybór temat projektu – zakres tematyczny może dotyczyć realizowanych w danej klasie treści nauczania lub też wykraczać poza wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum,

  • określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji,

  • wykonanie zaplanowanych działań,

  • publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego będzie brany pod uwagę przy wystawianiu ocen zachowania. Odpowiedni zapis należy wprowadzić do wewnątrzszkolnych kryteriów oceniania zachowania.

Stosowna adnotacja na temat udziału ucznia w projekcie oraz tematu projektu będzie też zamieszczana na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego – wtedy na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA