Witamy wszystkich na naszej stronie! 20 listopada 2018. imieniny: Edyta, Edmund, Anatol
   × strona główna
° Procedury prowadzenia dziennika elektronicznego
° STATUT ZESPOŁU OŚWIATOWEGO
° Regulamin zachowania
° Koncepcja pracy
° Regulamin organizacji wycieczek oraz innych imprez wyjazdowych
° Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
sławni ludzie z naszej gminy
  

Zespół Oświatowy
w Stoczku Łukowskim
tel. +48 25 797-01-62
szkola@stoczek-lukowski.pl
„Co nam się udało...”

 

„Co nam się udało...”

Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim”

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Stoczku Łukowskim kształtują najwyższe umiejętności uczniów określone w podstawie programowej, co potwierdzają bardzo wysokie wyniki dydaktyczne, w tym między innymi wyniki egzaminu gimnazjalnego. Wyniki Gimnazjum w Stoczku Łukowskim plasują tę szkołę od wielu lat na jednym z najwyższych miejsc wśród ok. 30 tego typu szkół powiatu łukowskiego:

rok 2012:  2. miejsce j. polski, 2. miejsce historia/wos, 3.miejsce j. angielski;

rok 2013:  2. miejsce historia/wos;

rok 2014:  1. miejsce j. polski, 1. miejsce historia/wos; 2. miejsce przed. mat.-przyrodnicze;

rok 2015:  1. miejsce hist./wos, 2. miejsce j. polski, 5. miejsce przed. mat.-przyrodnicze.

Obecny 2016 rok potwierdza te osiągnięcia. Na 11 Organów Prowadzących w powiecie łukowskim nasze miasto zajęło:

I. miejsce historia i wiedza o społeczeństwie 8 stanin,

I. miejsce j. polski 7 stanin,

I. miejsce przedmioty przyrodnicze 7 stanin,

VI. miejsce matematyka 7 stanin.

(Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia/absolwenta na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację – w tym przypadku wszystkie szkoły gimnazjalne w kraju). Skala staninowa wprowadza  9 przedziałów wyników. (  9 – najwyższy, 8 – bardzo wysoki,  7 – wysoki).

Wyniki poszczególnych szkół za rok szkolny 2015/2016 (w analizie porównawczej) nie zostały jeszcze umieszczone na stronie OKE.

Ponadto o bardzo wysokich osiągnięciach dydaktycznych świadczą między innymi uzyskiwanie przez uczniów tytuły laureatów lub finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty. Wyniki za ostatnie  pięć lat kształtują się następująco: szkoła podstawowa 5 tytułów laureata i 2 finalisty, gimnazjum 5 tytułów laureata i 5 finalisty.

Wyniki szkoły możliwe są między innymi dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej:  75% nauczycieli posiada jeden z najwyższych stopni zawodowych - stopień nauczyciela dyplomowanego, także 75 % nauczycieli co najmniej dwie specjalności zawodowe.

Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim od lat angażuje się w rozwiązywanie problemów o charakterze wychowawczym i profilaktycznym wdrażając między innymi jako jedna z pierwszych szkół w naszym województwie od roku 2013/14 programy „Mediacje Rówieśnicze” oraz „Szkoła Współpracy”, ponadto programy i projekty o charakterze profilaktycznym i socjalnym: „Owoce w szkole”, „Mleko z klasą”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Przemoc boli”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Trzymaj formę”, „Szkoła przyjazna rodzinie”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Żyj smacznie i zdrowo”.

Nasza Szkoła posiada między innym certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „Szkoła Przyjazna Rodzinie”, „Szkoła przyjazna uczniom”, „Szkoła Współpracy. Uczniowie  i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. 

Inną formą działalności dydaktyczno-wychowawczo-profilaktycznej jest organizowanie wyjazdów na zielone szkoły, obozy/kolonie letnie oraz półkolonie organizowane na terenie szkoły.

Zielone szkoły organizowane są systematycznie od 2001 roku. Ta forma zajęć lekcyjnych odbywała się w miejscowościach:

2001 - Łeba, 2002 - Szczyrk, 2003 - Olsztynek, 2004 - Kąty Rybackie, 2005 – Olsztynek, 2006 - Władysławowo, 2007 – Łeba, 2007 – Władysławowo, 2009 – Olsztynek, 2010 – Sztutowo, 2011 – Sztutowo, 2012 – Kościelisko, Zakopane, 2013 – Ustka, 2014 – Zakopane,

2015 – Lesko-Bieszczady. Wzięło w nich udział 631 uczniów.

Do roku 2009 organizowane były na terenie szkoły dwutygodniowe półkolonie, natomiast od roku 2010 kolonie letnie „wyjazdowe”:

2010 – Kołobrzeg, 2011 - Biały Dunajec, 2012 – Łeba, 2014 – Stegna, 2015 – Jantar,

2016 – Stegna.

Wzięło w nich udział łącznie 158 uczniów, z czego 63 pochodzących z rodzin ubogich  i zagrożonych alkoholizmem otrzymało dofinansowanie z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stoczku Łukowskim na łączną kwotę 47.690,00zł.

Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim organizował międzynarodową wymianę młodzieży finansowaną przez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w łącznej wysokości 58.804,44zł.

VIII 2004 r. – pobyt młodzieży polskiej we Francji – 11.760,00zł

VII 2005r. – pobyt młodzieży francuskiej w Stoczku Łukowskim (finansowała strona francuska)

VIII 2006 r. - pobyt młodzieży polskiej we Francji – 8.000,00zł

X 2006 r. – pobyt młodzieży ukraińskiej w Stoczku Łukowskim, NCK – 3.085,00zł

VI 2007 r. – pobyt młodzieży polskiej w Glinianach na Ukrainie, NCK – 15.588,00zł

VIII 2007 r. – pobyt młodzieży ukraińskiej w Stoczku Łukowskim, NCK – 20.371,44zł

W 2016 r. została nawiązana współpraca ze Szkołą Średnią nr 91 we Lwowie. Młodzież ukraińska przebywała w naszym mieście w dniach 15-21 czerwca 2016 r.

 

Osiąganie przez szkołę wysokich wyników w pracy dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej jest możliwe także dzięki realizacji projektów i programów edukacyjnych. Szkoła przy bardzo dużej pomocy Władz Miasta oraz pracowników Urzędu Miasta angażuje się w pozyskiwanie środków na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, poprzez współudział w redagowaniu wniosków oraz wdrażanie projektów, których głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, nabycie przez nich umiejętności planowania własnej przyszłości oraz rozwój bazy dydaktycznej.

 

Projekty/programy

W latach 2006-2016 nasza szkoła pozyskała dodatkowo 1.222.926,75 zł na realizację projektów i programów:

„Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” – 328.140,00 zł

„Radosna szkoła” – 15.706,64 zł

„Jedna szkoła tysiące możliwości” – 506.100,00 zł

„Bo każdy z nas jest inny” – 47.143,20 zł

„Szkoła przyjacielem rozwoju” – 11.188,67 zł

„Kopalnia młodych talentów” – 309.435,74 zł

„Tenis 10” – 2.500,00 zł

„Książki naszych marzeń” – 2.712,50 zł

 

Dofinansowanie stołówki szkolnej z programu pomocy społecznej dotyczącego dożywianiu uczniów w łącznej wysokości 32.098,04 zł:

2006 r. – 8.000,00 zł

2007 r. – 7.498,04 zł

2009 r. – 8.000,00 zł

2011 r. – 7.000,00 zł

2013 r. – 1.600,00 zł

 

Projekty ekologiczne

Szkoła pozyskała dodatkowe środki finansowe w wysokości 8.989,87 zł na realizację projektów współfinansowanych przez WFOŚ w Lublinie mających na celu zagospodarowanie placu szkolnego.

2011 – „Urządzenie ogrodu szkolnego” – 4.027,50 zł

2014 – „Upiększamy i ukwiecamy szkolny ogród botaniczny” – 4.962,37 zł,

 

Zwiększenie kwoty subwencji oświatowej

W związku ze składaniem wniosków o zwiększenie kwoty subwencji oświatowej otrzymywaliśmy dofinansowania

2014 r. – 20.500,00 zł program sześciolatki w szkole,

 10.000,00 zł doposażenie świetlicy szkolnej,

2015 r. – 5.000,00 zł wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej,

 3.000,00 zł edukacja włączającą,

 7.000,00 zł doposażenie stołówki szkolnej,.

2016 r.  – 2.000,00 zł poprawa jakości udzielanej pomocy psychologicznej.

Łącznie w ostatnich dwóch latach wnioskowana i przyznana JST zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu doposażenia szkół, przeznaczona dla Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim wyniosła 47.500 zł.

 

Inwestycje i remonty

Systematycznie remontowany i modernizowany jest budynek szkoły oraz plac szkolny. Wysokość poniesionych wydatków inwestycyjnych to kwota 1.347.267,12 zł:

(1999) Modernizacja budynku sali gimnastycznej – 54.200,00 zł

(2001) Modernizacja kotłowni – 171.884,00 zł

(2001) Budowa ogrodzenia boiska szkolnego – 20.727,00 zł

(2001) Wymiana stolarki okiennej gimnazjum – 21.606,00 zł

(2002) Wymiana stolarki okiennej – 86.166,00 zł,

(2003) Modernizacja budynku: wymiana stolarki okien. i drzwiowej, elewacja – 214.744,75 zł

(2004) Modernizacja budynku remont dachu – 340.990,63 zł

(2004) Podłączenie gazu do stołówki szkolnej/wyposażenie stołówki – 15.916,90 zł

(2006) Założenie sieci komputerowej – 27.840,32 zł

(2008) Wyposażenie pracowni komputerowej – 36.817,94 zł

(2008) Roboty remontowe łącznika i sali gimnastycznej – 22.000,00 zł

(2009) Wykonanie oddymiania klatek schodowych – 50.803,12 zł

(2009) Monitoring wizyjny – 23.607,05 zł

(2010) Przebudowa chodnika oraz budowa drogi pożarowej – 87.427,56 zł

(2011) Szkolny plac zabaw – 122.302,11 zł

(2011) Instalacja ciepłej wody użytkowej – 24.415,48 zł

(2016) Zakup materiałów remontowych budynku gospodarczego – 25.818,26 zł

Wszystkie pomieszczenia w szkole: dydaktyczne, administracyjne i gospodarcze są na bieżąco remontowane w ramach przyznanego szkole budżetu.

 

Realizacja wszystkich wymienionych projektów i inwestycji była możliwa dzięki pomocy merytorycznej oraz wsparciu finansowemu przez Organ Prowadzący Szkołę – Miasto Stoczek Łukowski.

 

 

Stoczek Łukowski, sierpień 2016r.

 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA